Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 april 2018

Building with nature

Onlangs brachten de fracties van Zuid-Holland en Rotterdam een werkbezoek aan waterbouwer Van Oord. Hoewel de meeste activiteiten buiten Nederland plaatsvinden, heeft dit familiebedrijf een sterke binding met Nederland. Bijvoorbeeld voor de verdere ontwikkeling van offshore wind, waarin Van Oord de afgelopen jaren flink heeft geïnvesteerd. 

Wie denkt dat het bij waterbouw uitsluitend draait om civiele techniek heeft het mis. Natuurherstel, ecologie en duurzame energie staan hoog op de agenda. “Het is niet voor niets dat ons hoofdkantoor nog altijd in Rotterdam is gevestigd”, vertelt Ronald Schinagl, directeur Nederland bij Van Oord. “Hier zijn de nodigde kennis en innovatie direct voorhanden. Wij werken bijvoorbeeld nauw samen met de Technische Universiteit Delft. Ook de Nederlandse ‘water governance’ is gunstig voor ons. In vergelijking met andere landen is hier heel veel heel goed geregeld.”

Potentie van de Noordzee
De groei van offshore wind zette Van Oord in tijdens een moeilijke periode. “Als waterbouwer hebben wij veel last gehad van de dalende olieprijzen en geopolitieke ontwikkelingen. Ook bleven externe investeringen lange tijd uit”, vertelt Robert de Bruin, die bij Van Oord eindverantwoordelijk is voor de communicatie, marketing en public affairs. “Maar onze inspanningen beginnen zich inmiddels terug te verdienen. Waar het gaat om de aanleg van windparken op zee zijn wij nu een van de marktleiders in Noord-West Europa. We zien overigens dat Nederland wat achter loopt met een visie op windenergie. Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk pakken dit veel sneller op. Jammer vinden wij, want de potentie van de Noordzee is echt enorm.”

Zandmotor
Naast de groeimarkt van offshore wind is Van Oord nog altijd sterk vertegenwoordigd in traditionele waterbouwactiviteiten zoals baggeren en offshore olie & gas. Ook hier voeren de innovatie- en duurzaamheidsagenda van het bedrijf de boventoon. “Wij werken er hard aan om onze volgende generatie schepen schoner te maken”, aldus De Bruin. “Zo hebben wij een kraanschip ontwikkeld dat volledig  wordt aangedreven door LNG. Dit levert niet alleen CO2-reductie op, maar ook minder uitstoot van stikstof en fijnstof. Op plekken waar wij ingrijpen in de bodem, proberen we als het even kan iets terug te doen voor de natuur. Het project ‘Reef Guard’ is hiervan een mooi voorbeeld. Hierbij wordt zaad van koraal opgevangen, in het laboratorium opgekweekt en vervolgens weer uitgezet. En ook dichtbij huis heeft natuur onze volle aandacht. Denk bijvoorbeeld aan het Eiland van Dordrecht, dat onderdeel is van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Of de Zandmotor en de Dixhoorndriehoek bij Hoek van Holland, die bijdragen aan onze kustontwikkeling. Wat betreft ‘building with nature’ loopt Nederland absoluut voorop.”

Het werkbezoek aan Van Oord was een initiatief van Edwin Lokkerbol, directeur van de Vereniging van Waterbouwers.