Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 april 2018

“Natuurgebieden in Zuid-Holland krijgen flinke impuls”

Goed nieuws voor de Krimpenerwaard, Gouwe Wiericke en Deltanatuur! Het bestuur van Zuid-Holland wil het tempo van de natuurontwikkeling in deze gebieden opschroeven. Ook is extra geld beschikbaar voor weidevogels en de aanleg van ecologische verbindingen, bijvoorbeeld bij de Rijnlandroute.

“De Krimpenerwaard, Gouwe Wiericke en Deltanatuur zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, de voormalige Ecologische Hoofdstructuur”, vertelt  D66 gedeputeerde Han Weber. “Als provincie hebben wij vanaf 2012 prioriteit gegeven aan deze gebieden, toen wij wat betreft natuurontwikkeling met forse bezuinigingen vanuit het Rijk werden geconfronteerd.” Weber heeft afgelopen jaren hard gewerkt om samen met de gebieden plannen te maken. Hierbij is de regie in handen gekomen van de mensen die er wonen en werken. Het draagvlak voor de plannen is dan ook groot. “Er is écht ruimte voor maatwerk.”

10 miljoen euro extra
De aanpak van Weber blijkt ook financieel voordelig. “Door mensen en middelen slimmer in te zetten is voor hetzelfde geld meer natuurontwikkeling mogelijk dan wij aanvankelijk dachten. Daarnaast profiteren we van de stijging van grondprijzen. Met dat geld kunnen nu extra natuurgebieden worden gerealiseerd. Daarnaast is 10 miljoen euro beschikbaar gekomen voor de bescherming van weidevogels, zoals grutto’s, kieviten en de zwarte stern. Deze vogels houden van kruidenrijk grasland en een wat hoger waterpeil. De pachters houden hier rekening mee. Ook maaien zij niet tijdens het broedseizoen.”

Eekhoorns, konijnen en kamsalamanders
Weber is blij dat er nu ook ruimte komt voor de aanleg van ecologische verbindingen. Iets wat lange tijd niet mogelijk was. “Ecologische verbindingen vormen de schakel tussen de gebieden van het Natuurnetwerk Nederland; ze zijn ernorm belangrijk voor de biodivsersiteit. Zo wordt bij de aanleg van de Rijnlandroute rekening gehouden met de gang van bijvoorbeeld eekhoorns, konijnen en kamsalamanders. Het mooie van deze ecologische verbinding is dat een combinatie kan worden gemaakt met een fiets- en wandelroute. Zo geven we ook recreatie een kans.”

Het bestuur van Zuid-Holland bespreekt de voorstellen in april met de Provinciale Staten. Het definitieve besluit wordt in juni verwacht.