Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 maart 2018

Werken aan een gezonde en veilige leefomgeving

Provinciale Staten heeft besloten om het Ambitiedocument Omgevingsbeleid als startnotitie te hanteren voor de gesprekken met partners. Het gaat om zes vernieuwingsopgaven, bijvoorbeeld de energietransitie, moderne mobiliteit en een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

Met het Ambitiedocument wordt geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet. D66 wil graag bij de vernieuwingsopgave ‘gezonde en aantrekkelijke leefomgeving’ meer aandacht voor gezondheid en heeft dat in een (unaniem aangenomen) motie bepleit. Volgens D66 is er op verschillende milieuonderwerpen gezondheidswinst te behalen, vooral op luchtkwaliteit.

Groene speeltuinen in woonwijken, een snelle fiets verbinding tussen steden, autoluwe binnensteden en duidelijk aangegeven recreatiepaden in groengebieden nodigen uit om te bewegen en helpen indirect mee aan de gezondheid van mensen. Hier zijn al meerdere studies over gepubliceerd. Statenlid Anneke Wijbenga: “Dit is het moment. Wij willen dat van het begin af aan rekening wordt gehouden met de gezonde en veilige leefomgeving. Door met de motie de ambitie te verankeren, kunnen wij beter de vinger aan de pols houden.”

D66 zal toezien dat de provincie echt ambitie laat zien om bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving.