Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 februari 2018

Oproep kandidaten voor Driebergen7

De Landelijke Talentencommissie organiseert 1 à 2 keer per jaar Driebergen, het topkadertraject van D66. Per editie kunnen er 25 kandidaten deelnemen. Het programma is bedoeld voor talentvolle leden met veel potentie voor een gezichtsbepalende functie (landelijk en/of regionaal/lokaal).

Kandidaten voor het eerstvolgende Driebergen programma, dat in het derde kwartaal van 2018 van start gaat, kunnen tot 29 maart aan de Landelijke Talentencommissie voorgedragen worden door grote afdelingen en door de regiobesturen. Heb je interesse in deelname aan dit talentenprogramma, meld dit dan bij je afdeling. Grote afdelingen (500+ leden) dragen rechtstreeks kandidaten voor, de overige doen dit via het regiobestuur.

Het regiobestuur Zuid-Holland baseert haar voordracht op de ingezonden voordrachten van de lokale afdelingen en een gesprek van de kandidaat met de Regionale Talentencommissie. Aanmeldingen liefst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 10 maart 2018. De voorgedragen kandidaat zal daarop een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met de Talentencommissie in de periode 10 tot 25 maart 2018. De door het regiobestuur voorgedragen kandidaten zullen worden toegevoegd aan een longlist, waaruit de Landelijke Talentencommissie in april eerst een schriftelijke selectie maakt, waarna in mei selectiegesprekken volgen.

Voordrachten die na 10 maart bij het regiobestuur binnenkomen zullen eenzelfde behandeling ondergaan, maar dan t.b.v. de longlist van een later Driebergen programma.