Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 januari 2018

Saïd Kasmi zwaait af

Op mijn laatste dag als Statenlid stond de behandeling van het Uitvoeringsbesluit Planstudie N207 op de agenda. Een dossier dat al heel lang de gemoederen bezighoudt in de regio, en erg gevoelig ligt.

De afgelopen weken heb ik veelvuldig contact gehad met onder andere de fractie van D66 Alphen a/d Rijn. Ook ben ik op werkbezoek geweest in het gebied om met eigen ogen te zien wat en waar de knelpunten zijn. Tijdens het werkbezoek heb ik ook veel bewoners, ondernemers en andere betrokken gesproken en gehoord.

De provinciale weg N207 en de wegen ten westen van de N207 worden steeds voller. Met name in Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp. Het verkeer in de regio kampt met een structuur-probleem: de woonkernen en bedrijven in Boskoop en Waddinxveen liggen grotendeels aan de westkant van de Gouwe, terwijl de N207 aan de oostzijde van de rivier ligt. De enige verbindingen over de Gouwe zijn de hefbruggen in Boskoop en Waddinxveen. Daarom rijdt veel verkeer via deze hefbruggen. De huidige situatie zorgt voor verschillende knelpunten op het gebied van leefbaarheid, doorstroming en bereikbaarheid. De toekomstige ontwikkelingen in Boskoop en Waddinxveen (waaronder een nieuwe woonwijk) zullen dit probleem alleen maar verder versterken. De gemeenten willen samen met de provincie een verbetering voor deze knelpunten realiseren. Daarom zijn er de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd.

Het voorliggend besluit bestaande uit een pakket aan maatregelen moet uiteindelijk de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied verder verbeteren. Door aan de westzijde van de Gouwe een nieuwe verbinding te maken, ontstaat er een alternatief voor het noord-zuid verkeer. De nieuwe Verlengde Bentwoudlaan, die onder meer de nieuwe woonwijk in Waddinxveen moet gaan ontsluiten, en de maatregelen in Hazerswoude-Dorp zorgen dus voor een meer robuuste infrastructuur in de regio en een betere doorstroming, meer veiligheid en betere leefbaarheid in de kernen.

Ik zie de voorgestelde maatregelen als een belangrijke stap op weg naar een uiteindelijke structurele oplossing. Naast de Verlengde Bentwoudlaan moet er ook een structurele oplossing voor de problemen in Boskoop en Hazerswoude komen. Daarom heb ik namens D66 vandaag aan GS gevraagd om vaart te maken met de studie naar een extra oeververbinding bij Boskoop en de toekomst van de N209 en hier een concrete planning voor te maken en dit nog in het eerste kwartaal van 2018 te delen met PS en de regio. Ik wilde hierover een motie indienen maar uiteindelijk is gebleken dat dit niet nodig was omdat de Statenvergadering besloten heeft vandaag geen besluit te nemen over het voorstel maar dat uit te stellen naar een volgende keer.

Ik zal hier dan niet meer het woord over voeren omdat ik vandaag ben opgevolgd door Ton van Rijnberk. Ik stop als Statenlid maar ik blijf me inzetten voor de provincie. Ik ga me nu volledig richten op Rotterdam want ook daar is er veel werk aan de winkel.

Via deze weg wil ik een ieder bedanken voor de fijne samenwerking tijdens mijn werk als Statenlid. Mijn speciale dank gaat uit naar mijn fractiegenoten waar ik heel fijn mee heb samengewerkt de afgelopen jaren en ik wens ze heel veel succes voor de komende tijd! Tot ziens ergens in onze mooie provincie!