Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 juni 2017

Josine Meurs: “Zuid-Holland is nog niet af”

Vandaag staan de Voorjaarsnota 2017 en de Kadernota 2018-2021 op de agenda van de Provinciale Statenvergadering. Bij de bespreking daarvan spreken alle partijen hun visie uit op het provinciale beleid van de komende jaren. Volgens D66 Zuid-Holland zijn we op de goede weg. Maar, zoals D66-Statenlid Josine Meurs benadrukt, “Zuid-Holland is nog niet af”.

Coalitiepartij D66 Zuid-Holland is tevreden met de koers die door Gedeputeerde Staten gevaren wordt. Voor zelfgenoegzaamheid is echter geen plek: nog lang niet alle ambities zijn verwezenlijkt. D66 heeft met het coalitieakkoord ingezet op een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland. Nu het financiële perspectief van de provincie verbeterd is, wil D66 Zuid-Holland hier bij de begroting meer middelen voor vrijmaken.

Wij zijn namelijk nog niet de schoonste provincie van Nederland. De luchtkwaliteit is nog niet goed genoeg. D66 Zuid-Holland wil op z’n minst de normen van de World Health Organization (WHO) halen op dit gebied. Ook op het gebied van vergunningverlening aan bedrijven is nog veel ruimte voor verbetering.

Wij zijn ook nog niet de slimste provincie van Nederland. We laten helaas nog veel innovatiepotentieel onbenut. We staan nog maar aan het begin van de energietransitie. We laten mogelijkheden liggen om samen te werken met het bedrijfsleven en de kennisinstituten van onze provincie.

Tot slot zijn wij nog niet de sterkste provincie van Nederland. Op het gebied van mobiliteit is nog een wereld te winnen. Auto, ov en fiets kunnen beter op elkaar aansluiten. Economische groei blijft sinds de crisis achter bij andere regio’s in Nederland.

Kortom, D66 Zuid-Holland is tevreden over de huidige stand van zaken, maar wordt wel enigszins ongeduldig. Wij willen haast maken. Wij willen meer investeren om Zuid-Holland nog slimmer, schoner en sterker te maken dan in 2015 vastgelegd in het coalitieakkoord. Er liggen veel kansen om dit te realiseren. D66 ziet het als zijn verantwoordelijkheid om deze kansen te benutten. Wij zullen vandaag dan ook moties daartoe indienen.

Zuid-Holland is immers nog lang niet af.

 

Zie ook

Update: de drie bovenstaande moties voor een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland zijn allemaal aangenomen, waarvan twee unaniem.