Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 juni 2017

Provincie plaatst AED’s bij

Gedeputeerde Staten hebben besloten om extra AED’s aan te schaffen en te laten plaatsen. Hiermee geeft het college uitvoering aan een motie, ingediend door D66, om de gemiddelde reanimatietijd in Zuid-Holland te verlagen.

D66 Zuid-Holland vindt een gezonde leefomgeving belangrijk voor elke inwoner van onze regio. Vorig jaar bleek echter uit onderzoek dat de kans op reanimatie in Zuid-Holland het laagst is van alle provincies. Daarop diende D66 een motie in voor meer defibrillatoren om de gemiddelde reanimatietijd te verlagen. De motie kon rekenen op unanieme steun.

Sindsdien hebben Gedeputeerde Staten, samen met Hartveilig Wonen, onderzocht op welke extra locaties een AED gewenst zou zijn. Op basis van dat onderzoek heeft het provinciaal college besloten 35 AED’s aan te schaffen. Bij 26 bruggen in beheer van Zuid-Holland en bij 9 provinciale buitenkantoren worden AED’s bijgeplaatst. Zodoende zijn we een stap dichterbij een gezonde leefomgeving voor elke inwoner van onze provincie.

Zie ook