Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 januari 2017

Bedrijf en provincie moeten meer doen aan uitstoot gevaarlijke stoffen

De zorgen om de situatie bij DuPont/Chemours blijven bestaan. De inkt van het ene rapport is nog niet droog, of een volgende publicatie onderstreept wederom de gevolgen van de bedrijfsvoering daar. Het bedrijf heeft in het verleden en recent met enkele incidenten de omgeving vervuild – zowel lucht, bodem en water. D66-Statenlid Anneke Wijbenga vraagt vanmiddag aan de gedeputeerde wat de provincie kan doen om een herhaling hiervan te voorkomen.

D66 Zuid-Holland vindt een gezonde leefomgeving voor alle inwoners van Zuid-Holland belangrijk. De vele rapporten die inmiddels zijn verschenen over DuPont/Chemours tonen aan dat er zorgen zijn omtrent de gezondheid van omwonenden. Wijbenga zal de gedeputeerde tijdens de Statencommissie Verkeer & Milieu vragen wat de provincie verder hieraan kan doen – en vooral om herhaling te voorkomen. Statenlid Wijbenga wil zicht krijgen op de uitkomsten van de overleggen tussen het bedrijf en de provincie. Komt sanering van de omgeving aan de orde in die gesprekken? En is het bedrijf bereid daar een bijdrage aan te leveren en kunnen omwonenden bij de plannen betrokken worden? Is er nog wel reden voor de provincie om DuPont/Chemours te vertrouwen? Waarom heeft DuPont destijds Chemours eigenlijk opgericht en wat zijn de gevolgen daarvan met betrekking tot aansprakelijkheid?

D66 Zuid-Holland wil niet alleen terugkijken. Dat er zaken zijn misgegaan, is duidelijk. Maar de provincie heeft ook een rol in het voorkómen van een herhaling, zowel bij dit bedrijf als bij andere bedrijven in onze provincie. DuPont/Chemours heeft namelijk een vergunning verkregen van de provincie. Daarmee lag er een vergunning om te mogen ‘vervuilen’. Terwijl D66 Zuid-Holland vindt dat de provincie een gezonde leefomgeving voor al haar inwoners moet garanderen. Tijdens de commissievergadering vanmiddag zal D66-Statenlid Wijbenga dan ook benadrukken dat de vergunningverlening van de provincie scherper moet als het gaat om zeer zorgwekkende stoffen. Wijbenga: “Omwonenden van welk bedrijf dan ook hebben recht op een schone en veilige omgeving. De emissies van zorgwekkende stoffen passen daar allerminst in. De provincie Zuid-Holland mag van bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen verwachten. Daar hoort een kritisch proces van vergunningverlening bij.”

 

Zie ook