Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 december 2016

Stem op de finalisten voor de Duurzaamheidsprijs 2016!

De verkiezingen voor de Zuid-Hollandse Duurzaamheidsprijs 2016 zijn geopend! Er zijn veel duurzame initiatieven uit de regio genomineerd via onze website. Nu heeft de jury een officiële shortlist opgesteld van vier duurzame projecten in de provincie Zuid-Holland opgesteld, waaruit u mag kiezen!

Vanaf heden mag u stemmen op het project waarvan u vindt dat het Duurzaamheidsprijs 2016 verdient! Dit doet u op deze pagina. Het initiatief met de meeste stemmen ontvangt op 14 januari de Duurzaamheidsprijs 2016 op de Nieuwjaarsreceptie van D66 Zuid-Holland.

De jury, bestaande uit hoogleraar klimaatverandering Pier Vellinga (voorzitter), regiobestuurslid Lia de Ridder en D66-Statenlid Anneke Wijbenga, heeft de volgende finalisten voor u geselecteerd. In willekeurige volgorde zijn dat:

 

Stadstuin Rusthout, Leidschendam

Op welke wijze levert dit initiatief een bijdrage aan een duurzaam Zuid-Holland?

Stadstuin Rusthout een groene parel in Zuid-Holland, in 2013 ontstaan uit een burgerinitiatief in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De gemeente had de kinderboerderij uit bezuinigingsoverwegingen gesloten. Met ruim 1.700 ondersteunende handtekeningen onder de arm is een klein groepje enthousiaste inwoners de onderhandeling met de gemeente aangegaan. Aanvankelijk had deze nog wat aarzelingen, maar nadat een plan van aanpak met sluitende exploitatiebegroting kon worden overlegd, stemde ze in. De bruikleenovereenkomst voor onbepaalde tijd werd afgegeven en de Stichting Vrienden van Rusthout werd opgericht.
Inmiddels wordt de Stadstuin gerund door 60 vrijwilligers. Rusthout biedt vermaak voor groot en klein:

  • Er zijn een ecologische moestuin, een fruitallee, een boomgaard, een bloementuin (met planten voor bijen en vlinders), een aardbeientoren en kruidenspiraal aangelegd, waar bezoekers het hele jaar door in kunnen werken. Daarnaast is er een heuse imker met bijenkasten.
  • Er worden voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen georganiseerd over ecologisch tuinieren (cursus mini-moestuin, workshop permacultuur, snoeien), buurtcomposteren, wateropvang (De Regentonactie), waterbesparing, ecologische daken (het sedemdak) en duurzame energie (zonnepanelen).
  • Er is meegedaan aan de actie Steenbeek (tegel eruit, plant erin), de spinnen- en vogeltelling en de Nationale Tuinweek, inclusief plantenruilbeurs. De Stadstuin is door de Stichting Velt erkend als ecologische tuin.
  • Er worden schoolklassen, scoutinggroepen en kinderopvangorganisaties ontvangen, waarvoor speurtochten en activiteiten als tuinieren, worden georganiseerd. Ook biedt Rusthout scholieren de mogelijkheid hier een (maatschappelijke) stage te komen doen.
  • Basisscholen organiseren hier hun Ouder-Kindontmoetingen: klasgenootjes komen met hun broertjes, zusjes en ouders naar de Stadstuin om onder het genot van een drankje (ouders) en spelen (kinderen) elkaar beter te leren kennen.

De Stadstuin is vrij toegankelijk, 5 dagen per week geopend. De voornaamste bezoekers zijn (groot-)ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar, die volop genieten van het buitenspeelgoed en de onlangs geopende natuurspeeltuin met waterpomp, zandbak, verscholenpad, blote voetenpad, klimpalen en een hangmatschommel. Omwonenden uit hoogbouwwijken treffen er elkaar op het terras bij de natuurspeeltuin.

Wat maakt dit project innovatief?

Het innovatieve is het totaalpakket van:
– ontstaan als burgerinitiatief, kracht van de samenleving;
– hét voorbeeld van burgerparticipatie;
– draait volledig op vrijwilligers en giften van donateurs en eigen verkopen (koffie/thee/limonade);
– geen kinderboerderij, maar een stadstuin vooral gericht op ontmoetingen tussen jong en oud (vervult grote sociale functie);
– combinatie van ontmoeten, spelen en leren;
– duurzaam opgezet (gasloos, ecologisch, voorzien in eigen onderhoud);
– uniek in Leidschendam-Voorburg.

Motivatie van de jury

Een mooi burgerinitiatief/participatieproject rondom een oude kinderboerderij die na opheffing is getransformeerd tot publiekstuin en groentekas in een gebied met woonflats, gedreven door 60 vrijwilligers, met vele bezoekers. Het project onderscheidt zich doordat het alles in zich heeft om breed gedragen en duurzaam bij te dragen aan milieubewust gedrag.

 

Testrijders, Den Haag

Op welke wijze levert dit initiatief een bijdrage aan een duurzaam Zuid-Holland?

De gemeente Den Haag en Natuur & Milieu zijn het project gestart met als doel om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met elektrisch rijden. Niet via een autodealer of reclamespotje op tv, maar gewoon bij de buurman of collega.

Twintig Haagse inwoners, organisaties en buurtverenigingen rijden nu in een 100% elektrische auto van het project en verhuren de auto minimaal 5x per maand via SnappCar of ‘gewoon’. Zij zijn onze ambassadeurs voor het elektrisch rijden en autodelen.

Binnen een jaar maken meer dan 1.800 Hagenezen een ritje in een elektrische auto. Vanuit de gedachte dat de stap naar een elektrische auto hiermee verkleint wordt. Want als je eenmaal in een elektrische auto hebt gereden, wil je niet anders meer.

Waarom is elektrisch rijden belangrijk?

  • Elektrisch rijden is noodzakelijk om de milieudoelen te halen.
  • Elektrisch rijden bespaart veel energie. Het is drie keer zo efficiënt als een verbrandingsmotor.
  • Elektrische auto’s stoten geen schadelijke NOx- en roetdeeltjes uit, zorgen voor minder remstof en de CO2-emissie is bij rijden op grijze stroom al circa 30% lager. Met stroom uit zon of wind is de CO2-uitstoot nul (exclusief fabricage).

Het project draagt op deze wijze bij aan het Actieprogramma `Samenwerken aan Schone Lucht´van de gemeente Den Haag, door de kracht en netwerk van Haagse inwoners, organisaties en bedrijven te gebruiken.

Wat maakt dit project innovatief?

Elektrisch rijden en autodelen zijn twee veelbelovende, innovatieve ontwikkelingen die in Testrijders Den Haag gecombineerd worden.

Elektrisch rijden: de Haagse Testrijders zijn pioniers die de stap zetten naar volledig elektrisch rijden, zonder een druppeltje benzine of diesel. Ze komen vragen tegen als: waar kan ik opladen, hoe ver kan ik rijden met een volle accu en welke stekker gebruik ik bij een snellaadpunt?

Autodelen 2.0: bij een klassieke deelauto is er niet één eigenaar. De auto staat stil totdat er een nieuwe huurder de auto meeneemt. En het gros van de deelauto’s rijdt op een fossiele brandstof. Bij Testrijders wordt de elektrische auto veel gedeeld (minimaal 5x per maand) en ondertussen gebruikt door de Testrijder voor zijn/haar dagelijkse ritten. Het voordeel van één eigenaar is dat hij/zij aan de huurder vertelt hoe de elektrische auto werkt: welke laadpas je moet gebruiken, waar de oplaadpunten staan en hoe de auto aangaat.

Een ander innovatief aspect is de ongebruikelijke samenwerking tussen een Groene NGO, de gemeente en Pon (importeur Volkswagen) die dit project samen mogelijk hebben gemaakt.

Motivatie van de jury

Elektrisch rijden kan al lang. Zorgen dat mensen er ook gebruik van maken, is de volgende noodzakelijke stap. Dit project beoogt de psychologische barrières ten aanzien van de overstap naar elektrisch rijden te slechten door het laagdrempelig aanbieden van testritten en lage kosten leaseconstructies voor een jaar. Dat verdient een pluim.

 

Klimaattop, Bodegraven-Reeuwijk

Op welke wijze levert dit initiatief een bijdrage aan een duurzaam Zuid-Holland?

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is aan de slag gegaan met een lokale klimaattop met inwoners en ondernemers. Vanuit de input van de top maken we een route kaart en een actieplan en vormen we een klimaatcoöperatie om in 2035 klimaatneutraal te zijn.

In eerste instantie hebben we (geïnspireerd op de top in Parijs) onze eigen lokale klimaattop gehad waarin inwoners en ondernemers pitches konden houden met ideeën voor een duurzamere gemeenschap. Met de top hebben we geprobeerd de hearts and minds van onze inwoners te veroveren en een beweging in gang te zetten.

Vanuit die top hebben we een aantal pijlers opgesteld waarbinnen het nodig is om actie te ondernemen. Die hebben we opgenomen in een routekaart met o.a. bewegingen die nodig zijn op het gebied van circulaire economie, duurzame energie, water, transport, afvalscheiding, gezonde leefomgeving en recreatie. Vanuit de routekaart maken we een actieplan waarin we concrete acties opnemen die we gewoon gaan doen (waarvan een aantal door inwoners en ondernemers zijn ingebracht op de top). Voor elke actie hangt het af met wie we dat doen, of in sommige gevallen beter gezegd: wie wij kunnen faciliteren/ondersteunen of bij welke initiatieven we kunnen aanhaken. De top hebben we al georganiseerd – het plan is nu in de maak.

Veel duurzame initiatieven komen niet te stand omdat de kracht om het uit te voeren, de financiering en de kennis over duurzaamheid elkaar niet altijd vinden. Daar willen wij een verandering in brengen. Om klimaatacties mogelijk te maken zijn we met een aantal lokale bedrijven en de Bank Nederlandse Gemeenten in gesprek om een klimaatcoöperatie op te richten. Dat wordt een soort adviesboard waar financiering gezocht wordt voor duurzame plannen met oog voor o.a. impact, schaalgrootte en rendement. Daarbij proberen we juist projecten te helpen die individueel bot vangen bij een bank. Als overheid kunnen we soms net een steuntje bieden. In de vorm van verbinding met anderen die kennis of financiën hebben of door zelf financieel borg te staan.

Wat maakt dit project innovatief?

In Nederland is er nog geen klimaatcoöperatie opgericht. Het is vernieuwend dat we als lokale gemeente samenwerken met financiers en lokale adviseurs en zo duurzame plannen mogelijk willen maken. Daarnaast hebben we oog voor onze inwoners en willen we juist vanuit hen de beweging in gang zetten. Niet in de weg lopen, maar rugdekking geven. Verder is onze aanpak integraal en wordt deze ondersteund door het gehele college en de lokale politiek. Elk onderwerp is bespreekbaar om uiteindelijk klimaatneutraal te worden. Er is echt sprake van een open gesprek en politieke moed om dit onderwerp volledig vast te pakken en ervoor te gaan.

Motivatie van de jury

Hoewel de resultaten nog moeten blijken, willen we dit project waarderen voor het kweken van gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel voor het oplossen van het klimaatprobleem blij de hele samenleving. Als in elke gemeente een dergelijke top georganiseerd wordt en gecontinueerd wordt tot concreet resultaat gaan we als Nederland meters maken. Tevens is het een mooi project waar burgers en bedrijven met hulp van de overheid ideeën en projecten bedenken en ontwikkelen voor implementatie van de Parijse klimaatdoelstellingen.

 

Maskerade Prototype, Rotterdam

Op welke wijze levert dit initiatief een bijdrage aan een duurzaam Zuid-Holland?

Ons initiatief is ontwikkeld als methode om industrieel, duurzaam te kunnen bouwen in binnenstedelijk gebied: flexibel, zeer snel, energieneutraal en CO2 reducerend. Op Heijplaat in Rotterdam zijn twee appartementen als proefproject gerealiseerd voor onderzoek en verdieping van de innovaties.

Wat maakt dit project innovatief?

De innovatie bestaat uit de interactie van het industrieel bouwen met geprefabriceerde en hernieuwbare grondstoffen, de in- en externe flexibiliteit, het klimaatneutraal zijn van materiaal en energiegebruik en de reductie van CO2.

Motivatie van de jury

Duurzaam bouwen meer is dan een nul op de meterwoning. De materialen waaruit de woning zelf gemaakt is, zijn zeker even belangrijk. De initiatiefnemers van dit project hebben dat goed begrepen. Zij laten dit zien met een voorbeeldwoning op Heijplaat Rotterdam. Een voorbeeld dat navolging verdient.

 

Stemmen

Stemmen op een van deze vier finalisten doet u hier!