Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 september 2016

D66 Lansingerland & Zuid-Holland in gesprek met RTHA over uitbreiding

In verband met veranderende Europese regelgeving moet er hoe dan ook een nieuw luchthavenbesluit komen voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Of er dan ook ruimte komt voor uitbreiding van het aantal vluchten is een belangrijke vraag. Als het aan de directie van RTHA ligt wel. Ze hebben nu te weinig “geluidsruimte” om de groeiende vraag te kunnen accommoderen.

D66 Zuid-Holland en D66 Lansingerland gingen tijdens een werkbezoek in gesprek over de uitbreidingsplannen. Beide woordvoerders blikken terug op een boeiend en interessant gesprek. Paul Breitbarth, Statenlid en woordvoerder namens D66 Zuid-Holland: “D66 begrijpt de wens van de luchthavendirectie om te groeien en wil daarover het gesprek voeren. Tegelijkertijd ligt er een heldere afspraak in het coalitieakkoord van Zuid-Holland en ook van Lansingerland: de geluidsoverlast van het vliegveld mag niet verder toenemen. Wanneer vliegtuigen in de toekomst minder lawaai maken, kan deze milieuwinst wat D66 betreft wel worden ingezet voor meer vluchten”.

Ineke den Heijer, raadslid en woordvoerder namens D66 Lansingerland: “Het is goed om in gesprek te zijn over de impact van het vliegveld in onze omgeving, zowel de positieve als negatieve effecten. We zijn wel kritisch over de plannen van de luchthaven vanwege de effecten op de gezondheid, de kwaliteit van de leefomgeving en niet in de laatste plaats de enorme financiële consequenties voor de bouwlocatie Wilderszijde.”

De door de Schiphol opgestelde maatschappelijke kosten-baten analyse is door beide fracties bestudeerd. Breitbarth: “We vinden dat met name vakantievluchten minder thuishoren op de luchthaven, die vooral bestemd is voor zakelijk verkeer. Vakantiegangers uit de regio’s Rijnmond en Haaglanden kunnen vaak net zo snel op Schiphol zijn als in Rotterdam. Draagt een uitbreiding van het aantal (vakantie)vluchten bij aan het versterken van het zakelijk profiel? Deze luchthaven ligt aan de rand van een dichtbevolkt gebied. De belangen van omwonenden moeten zorgvuldig worden meegenomen in de afweging.”

Den Heijer: “Ik zou door willen praten over hoe noodzakelijk de uitbereiding is voor de economische positie van regio voor de toekomst en of de nadelen daar tegenop wegen. Verder zouden we willen onderzoeken of een gefaseerde aanpak een uitkomst biedt rekening houden met de ontwikkeling van stillere vliegtuigen. Het moet niet gebeuren dat door het vergroten van de geluidsruimte nu de prikkel weg wordt genomen om met een stillere vloot te komen.  We moeten blijven zoeken naar toekomstbestendige groeiscenario’s.”

 

Achtergrond

Voor de zomer presenteerde Schiphol Group, waar Rotterdam The Hague Airport toe behoort, zijn plannen aan de regio. Naast een nieuw luchthavengebouw, wil de luchthaven 9 tot 11 nieuwe bestemmingen toevoegen om daarmee in totaal 2,6 miljoen passagiers te vervoeren. Nu worden er jaarlijks 1,7 miljoen passagiers vervoerd. RTHA is voornamelijk een zakelijk vliegveld, maar in de toekomst willen zij ook meer vakantievluchten accommoderen. De staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu beslist uiteindelijk of zij een bepaalde mate van groei mogelijk wil maken. Dit kan alleen maar als de omgeving een dergelijke uitbreiding aanvaardbaar vindt, heeft de minister gesteld. Daarom hebben de provincie en de gemeente Lansingerland en Rotterdam Joost Schrijnen als onafhankelijker verkenner aangesteld om dit draagvlak te onderzoeken. Deze verkenner is vanaf augustus van start gegaan. Naar verwachting zal medio 2017 het standpunt van gemeente en regio aan de minister kenbaar worden gemaakt.

 

Foto van het werkbezoek

V.l.n.r: Steven van der Kleij (manager informatie, capaciteit en beleid RTHA). Paul Breithbarth (Statenlid D66 Zuid-Holland), Ron Louwerse (directeur RTHA). Simon Duits (fractiemedewerker D66 Zuid-Holland) en Ineke den Heijer (raadslid D66 Lansingerland).

V.l.n.r: Steven van der Kleij (manager informatie, capaciteit en beleid RTHA). Paul Breithbarth (Statenlid D66 Zuid-Holland), Ron Louwerse (directeur RTHA). Simon Duits (fractiemedewerker D66 Zuid-Holland) en Ineke den Heijer (raadslid D66 Lansingerland).