Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 april 2016

D66 Zuid-Holland nog steeds bezorgd over gezondheid omwonenden DuPont

Op 9 maart 2016 berichtte D66 Zuid-Holland zorgwekkende berichten te hebben vernomen over het aantreffen van perfluoroctaanzuur (PFOA) in het bloed van medewerkers van DuPont. Vorige week is daar het RIVM-rapport ‘Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden‘ bij gekomen. Onze zorgen over de gezondheid van de omwonenden zijn er niet minder om geworden.

In het RIVM-rapport is berekend dat:

  • omwonenden zijn blootgesteld aan PFOA;
  • dat deze verbinding in het bloed aangetoond kan worden;
  • en dat niet is uit te sluiten dat dit gevolgen kan hebben gehad voor hun gezondheid.

Van de periode tot 2002 is berekend dat de acceptabele grenswaarde voor PFOA in bloed kan zijn overschreden. De situatie nu is gelukkig beter, mede omdat het gebruik van PFOA voor de productie van teflon in 2012 is gestopt. Dat neemt niet weg dat omwonenden de dupe zijn geweest.

D66 Zuid-Holland trekt zich hun lot aan en zal de provincie Zuid-Holland vragen dat omwonenden van DuPont hun bloed kunnen laten onderzoeken. Ook zullen wij vragen dat – afhankelijk van de bloedwaarde – zij zich voor een consultatie over hun gezondheid kosteloos kunnen melden bij een GGD of een vergelijkbare organisatie.

D66-Statenlid Anneke Wijbenga is helder over de verantwoordelijkheid van de provincie richting de omwonenden van DuPont: “Wanneer je in de omgeving van een fabriek woont, verwacht je dat alles daar goed geregeld is wat betreft je veiligheid en gezondheid. Het kan niet zo zijn dat een productiestof in de lucht, in je tuin, in het drinkwater en wellicht zelfs in je bloed terecht komt.”

Daarnaast vraagt D66 Zuid-Holland om een overzicht van de stand van zaken bij andere bedrijven in de provincie, waar sprake is van emissie van vergelijkbare persistente verbindingen (gehalogeneerde koolwaterstoffen).  D66 Zuid-Holland wil bovendien weten hoe DuPont het productieproces nu heeft ingericht en of daarbij de alternatieve stoffen die gebruikt worden niet eveneens gevaarlijk zijn en in de omgeving problemen kunnen veroorzaken.

 

Zie ook