Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 maart 2016

Zorgen over risico’s PFOA bij DuPont

Chemours, voorheen DuPont, heeft jarenlang de stof PFOA (perfluoroctaanzuur) gebruikt in het productieproces voor het maken van teflon. De stof PFOA zou zijn aangetroffen in het bloed van de werknemers volgens het Algemeen Dagblad.

Het RIVM is bezig met een onderzoek naar de risico’s door PFOA bij DuPont. D66 Zuid-Holland wacht met spanning af wat er uit dit onderzoek komt. Als de stof in het bloed bij de werknemers is aangetoond dan is dat zorgwekkend. Dat roept meteen de vraag op hoe het zit met de bewoners in de nabijheid van het bedrijf. Hopelijk geeft het RIVM-rapport daarover duidelijkheid.

De provincie verleent de milieuvergunning aan het bedrijf. Het gebruik van PFOA is in 2012 gestopt. In de vergunning uit 2013 is een forse emissiereductie van overige fluorhoudende stoffen vastgelegd vanaf 2015. Dat lukt het bedrijf onvoldoende omdat het ingewikkelde technieken vereist.

Daarom ligt er nu een aanvraag om de vergunning te herzien, om de regels duidelijker en eenvoudiger te maken. Het moge duidelijk zijn dat het RIVM-rapport en de nieuwe vergunning met elkaar in relatie staan. D66 Zuid-Holland roept u op dat als u over informatie beschikt die in de politieke beschouwing een rol kan spelen, wij dat graag van u horen.

 

Zie ook