Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 februari 2016

Optreden provincie tegen stankoverlast Abengoa

Uit berichten van RTV Rijnmond op 28 januari jl. blijkt dat Justitie een boete van een miljoen euro geëist heeft van Abengoa. Dit biochemiebedrijf, onder andere gevestigd in Europoort Rotterdam, heeft jarenlang stankoverlast veroorzaakt bij omwonenden.

Eerder legde de provincie Zuid-Holland het bedrijf al boetes op, maar dit bleek niet afdoende. Nu Justitie zich in de strijd werpt, hebben D66-Statenlid Anneke Wijbenga en SP-fractievoorzitter Lies van Aelst vragen ingediend over de toezichthoudende rol van de provincie hierin.

Provincie en justitie tegenover Abengoa

Omdat dit biochemiebedrijf al eerder te maken heeft gehad met boetes vanuit Zuid-Holland, vragen Wijbenga en Van Aelst zich af of de provincie betrokken was bij de totstandkoming van de eis van een miljoen euro. Eveneens verwachten zij van het college van Gedeputeerde Staten een antwoord op de vraag of deze maatregel, voorgesteld door de officier van justitie, een proportionele is.

Tijd om de lucht te klaren

In 2015 verzekerde het college de Provinciale Staten ervan dat de stankoverlast sterk was afgenomen vanwege een nieuw geurverbrandingssysteem. De timing van het Openbaar Ministerie is daarom des te curieuzer. Wijbenga en Van Aelst willen daarom weten welke maatregelen Zuid-Holland de afgelopen vijf jaar heeft genomen om de stankoverlast door Abengoa te beëindigen. Wijbenga (D66) stelt: “In deze provincie moet je je raam kunnen openzetten zonder voortdurend stankhinder te ondervinden. Voor de bewoners in de buurt van Abengoa was dit de afgelopen jaren niet het geval. Het is tijd voor het college om de lucht rondom deze zaak te klaren.” Van Aelst (SP) voegt daaraan toe: “Het moet bedrijven duidelijk zijn dat overlast veroorzaken en over de schreef gaan consequenties heeft. We vragen ons af of de huidige regels de juiste mogelijkheden bieden om streng te controleren en handhaven.”

 

Zie ook