Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 oktober 2015

Wikken en wegen op het scherpst van de snede

Debat in Provinciale Staten
Het komt niet vaak voor dat de uitkomst van de besluitvorming zo afhankelijk is van het debat in de Provinciale Staten als vandaag bij het debat over een mogelijke helihaven bij de Haagse wijk Ypenburg. Voor de fractie van D66 is het belangrijk om te weten of de luchthavenregeling voldoet aan alle formele vereisten en of het voorstel voldoende tegemoet komt aan de zorgen van de omwonenden en omliggende gemeenten. Voorafgaand aan het debat was de fractie daar nog niet van overtuigd.

Locatie
De beoogde locatie van de helihaven, de GAVI-kavel bij het Prins Clausplein, voldoet aan de formele vereisten die aan een helihaven mogen worden gesteld. Maar wel met de hakken over de sloot: de locatie ligt straks op 520 meter van de dichtstbijzijnde bebouwing waar 500 meter vereist is, en op 30 meter van een fietspad, waar de regels vragen om 25 meter. Ook de normen voor geluidsoverlast en luchtkwaliteit voldoen aan de wettelijke kaders. Dat het formeel mag, betekent echter nog niet dat deze locatie een goed idee of zelfs het beste idee is. Wij hebben ons meermaals hardop afgevraagd of er geen alternatieve locaties in de regio Haaglanden zijn, die voor minder overlast zouden zorgen.

Economische meerwaarde
Een tweede punt van zorg is de economische meerwaarde van de helihaven voor Den Haag en de provincie Zuid-Holland. Volgens de gemeente Den Haag en VNO-NCW is die meerwaarde evident. Een helihaven is goed voor het vestigingsklimaat en helpt bij het binnenhalen van nieuwe evenementen. D66 Zuid-Holland is niet overtuigd door de aannames; er is immers ook al Rotterdam – The Hague Airport. Daarbij helpt niet dat er tot het debat van vandaag onduidelijkheid is blijven bestaan over hoe lang de helihaven op de GAVI-kavel zou mogen blijven. Het voorgestelde Statenbesluit ging uit van een vergunning voor onbepaalde tijd, terwijl Den Haag het terrein over vijf jaar eigenlijk zou willen herontwikkeling tot bedrijventerrein. En dan zou er nog weer geen helihaven in Den Haag zijn.

Debat
In de Staten volgde een lang en open debat. Meerdere fracties hadden vooraf geen standpunt ingenomen, waardoor er ook echt gediscussieerd kon worden. Met argumenten komen om een meerderheid van de Staten te overtuigen. Uiteindelijk is het voorstel dankzij D66 Zuid-Holland ingrijpend gewijzigd, waardoor veel van de scherpe kantjes van het voorstel zijn afgehaald. De belangrijkste wijziging is dat de vergunning niet voor onbepaalde tijd is afgegeven, maar eindigt op 1 april 2018. Voor die tijd moet een zorgvuldige evaluatie worden uitgevoerd, waarbij onder meer wordt gekeken naar de gevolgen van de helihaven voor omwonenden, voor de verkeersveiligheid en de effecten van de helihaven op de economie. Ook wordt in de tussenliggende periode alsnog een alternatievenonderzoek uitgevoerd om uit te zoeken wat nu de beste locaties voor helikopterhavens in Rijnmond en Haaglanden zijn. Tot slot is afgesproken dat de helihaven niet gebruikt wordt voor toeristische rondvluchten en dat er niet na 19 uur ’s avonds gevlogen mag worden. Gedeputeerde Staten hebben onze voorstellen tot wijziging van het voorstel ruimhartig omarmd. Bij de uiteindelijke stemming heeft onze fractie daarom besloten in te stemmen met het voorstel.

Zorgvuldig besluit
De helihaven Ypenburg mag er dus voorlopig komen. Statenlid Paul Breitbarth: “Na acht maanden met veel vragen is er dan vandaag uiteindelijk duidelijkheid gekomen. Het was geen makkelijk besluit, maar ik denk wel dat D66 ervoor heeft gezorgd dat het een zorgvuldig besluit is.” De fractie zal de komende jaren wel de vinger aan de pols houden om te zien of ook daadwerkelijk aan onze voorwaarden wordt voldaan. Input voor de evaluatie over 2,5 jaar is uiteraard ook van harte welkom.