Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 april 2015

Nominatie Han Weber als Groenste politicus van 2015

D66-gedeputeerde Han Weber is genomineerd als Groenste politicus van het jaar. Deze jaarlijkse verkiezing wordt georganiseerd door Natuurmonumenten om aandacht te vragen voor het belang van de natuur en de rol van politici in het natuurbeleid.

Han Weber is genomineerd vanwege zijn duurzame natuurbeleid in de provincie Zuid-Holland: “Als verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland heeft Han Weber stevige en enthousiaste sturing gegeven aan de veranderende rol van de provincie op het gebied van natuurontwikkeling. Hierbij werd het roer omgegooid: geen natuurgebieden met hekken erom, maar toegankelijke natuurgebieden die beleefd kunnen worden.

Daarbij heeft hij, zoals in de Zuidwestelijke Delta van Nederland, met verschillende partners interessante combinaties gemaakt van het verbeteren van de waterkwaliteit, natuurontwikkeling en de kwaliteit van de leefomgeving. Dit heeft recent geleid tot een bijdrage van de provincie Zuid-Holland van 10 milioen euro aan een maatregelenpakket voor de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. Door het terugbrengen van getij op de Grevelingen, via een doorlaat in de Brouwersdam, bestaat de mogelijkheid om duurzame getijdenenergie op te wekken. Tezamen met het project natuurherstel in het Haringvliet, zoals dit is ontwikkeld door initiatiefnemer het Wereld Natuur Fonds (WNF), Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Zuid-Holland i.s.m. de provincie Zuid-Holland en de regiogemeenten zal weer een dynamisch gebied worden gecreëerd waar natuur en regionale economie bloeien. Door zijn inzet vergroot hij het draagvlak voor een duurzaam natuurbeleid. ”

Stemmen op de groenste politicus van het jaar kan nog t/m 3 mei via groenstepoliticus.nl.

Han Weber - Groenste politicus