Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 juni 2014

Statencommissie spreekt over Visie Ruimte en Mobiliteit

Meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en een betere afstemming van vraag en aanbod van woningen, kantoren, winkelruimte en bedrijventerreinen. Dat zijn de belangrijke punten uit de nieuwe provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit die de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving woensdag besprak. Het nieuwe beleid is erop gericht om verstedelijking te versterken en gebieden tegelijkertijd prettig leefbaar te houden. D66 is positief, maar heeft op een aantal punten om specifieke aandacht gevraagd.

Kleine kernen en groene buffer
Kleine kernen maken zich zorgen over de mogelijkheid voor starters en senioren om door te stromen naar passende woonruimte. Ze zijn bang dat leegloop van kleine kernen het gevolg is van het nieuwe beleid. D66 heeft het college hier tijdens de vergadering aandacht voor gevraagd. Daarnaast heeft D66 nogmaals benadrukt dat het van belang is dat er brede groene buffer blijft tussen Wassenaar en Valkenburg.

Internetafhaalpunten
Een ander issue dat stof doet opwaaien is de regelgeving voor internetafhaalpunten. Volgens de Visie worden afhaalpunten geconcentreerd in bestaande winkelgebieden terwijl er veel stemmen opgaan om die ook op bedrijventerreinen buiten de stad te mogen vestigen. D66 heeft gepleit voor lokaal maatwerk op dit onderwerp.

Rosa van der Tas: ‘Naar aanleiding van onze vragen heeft het college toegezegd meerdere aanpassingen te maken. Zo zal het recreatiegebied Ommoordse Veld bij de Rotte worden benoemd als gebied met een specifieke waarde waardoor het beter beschermd kan worden.’

De tweede termijn van de commissie Ruimte en Leefomgeving over de conceptversie van de Visie Ruimte en Mobiliteit vindt plaats op 18 juni. Daarna bespreken Provinciale Staten voor de laatste keer in breder verband de Visie Ruimte en Mobiliteit tijdens de vergadering op 9 juli en wordt er over gestemd.