Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 maart 2013

"Provinciaal excuus voor inwoners Drechtsteden"

De provincie Zuid-Holland is een excuus verschuldigd aan de inwoners van de Drechtsteden. Het gebrek aan toezicht en handhaving bij de asbeststortingen in de Derde Merwedehaven bieden daar alle aanleiding toe. Dat stelde Statenlid Paul Breitbarth tijdens het debat in Provinciale Staten op woensdag 27 maart.

"De provincie heeft haar inwoners in de steek gelaten en haar zorgplicht verwaarloosd. Ik begrijp dan ook heel goed dat de inwoners van de Drechtsteden zich zorgen maken om hun gezondheid. Er had veel scherper moeten worden gecontroleerd of de asbeststortingen wel op de juiste manier plaatsvonden." Tijdens het debat erkende Gedeputeerde Janssen (SP) dat er door de provincie fouten zijn gemaakt die in de toekomst voorkomen moeten worden. D66 heeft er tijdens het debat ook op aangedrongen dat de provincie haar belangen in bedrijven, waarvoor zij tevens de vergunningverlener en toezichthouder is, afbouwt.

Zuid-Holland de duurzaamste provincie van Nederland

Tijdens de Statenvergadering vond ook nog een debat plaats over de Beleidsvisie milieu en duurzaamheid. Tijdens dit debat riep Breitbarth het College op meer ambitie te tonen in het provinciale beleid. Zuid-Holland zou niet alleen een duurzame economische Europese topregio moeten worden, maar ook de meest duurzame provincie van Nederland. Om dat te realiseren moet duurzaamheid in ieder geval een plaats krijgen in ieder beleidsstuk dat de provincie in het vervolg produceert. Ook zou Zuid-Holland veel meer moeten anticiperen op toekomstige ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de strengere normen voor luchtkwaliteit die komend najaar worden verwacht.