Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 juni 2010

Vragen over China-beleid

D66 heeft vragen gesteld in de Commissie Bestuur en Middelen over een nieuw project over revalidatie en gehandicaptenzorg in China. De provincie Zuid-Holland wil hierover gaan samenwerken met Shanghai.

D66 in Zuid-Holland staat al jarenlang kritisch t.a.v. het China-beleid, wat Zuid-Holland voert. De meerwaarde hiervan is zeer beperkt, aldus Statenlid Wenneker.

Daarbij komt dat Zuid-Holland geen taken heeft op het gebied van revalidatie en gehandicaptenzorg. D66 vindt dit nieuwe project dan ook in het geheel niet binnen het werkterrein van Zuid-Holland liggen.

De discussie over de taken van de provincie Zuid-Holland heeft geresulteerd in de werkwijze 'Provincie Nieuwe Stijl' (PNS), waarbij duidelijk afgesproken is welke taken bij de provincie liggen en welke juist bij de Rijksoverheid en gemeenten. Gedeputeerde Staten oogstten lof bij andere provincies, en bij het Rijk wat er terecht voor wil zorgen dat niet meer dan twee overheidslagen zich bezighouden met een beleidsterrein.
Dat bespaart geld en levert minder bureaucratie op. D66 heeft dit beleid ondersteunt omdat de partij al geruime tijd ervoor pleit dat een provincie zich moet richten op haar kerntaken.

D66 is onaangenaam verrast dat er nu weer afgeweken wordt van de duidelijke lijn die is ingezet. Wenneker: 'Deze provincie bemoeit zich weer met beleidsterreinen waar ze niets mee te maken heeft, en ook geen meerwaarde op heeft. Gehandicaptenzorg is nu typisch zo'n onderwerp waar we als provincie vanaf moeten blijven. We hebben afgesproken dat het een zaak is van de Rijksoverheid en gemeenten. D66 kiest voor een provincie met een helder takenpakket en waarbij die taken zo efficient en goed mogelijk uitvoert. De kunst is dan ook om jezelf aan je eigen afspraken te houden. Het college heeft daar zichtbaar moeite mee. Wij gaan ervan uit dat de Gedeputeerde er dan ook voor kiest om dit project te stoppen.'