Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Zwetpolder moet groen blijven!

D66 Zuid-Holland zal het college van Zuid-Holland kritisch blijven volgen over de Zwetpolder. Uit beantwoording van schriftelijke vragen blijkt dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het College van B&W van Zoeterwoude een mediation-traject zijn gestart omdat de standpunten haaks op elkaar staan.

D66 Zuid-Holland is al jaren een warm voorstander van het open houden van de Zwetpolder bij Zoeterwoude. Volgens D66 zijn er betere mogelijkheden voor (zorgcentrum) Swetterhage om uit te breiden.

In het najaar van 2008 sprak de Streekplancommissie West van Provinciale Staten zich unaniem uit tegen uitbreiding van Swetterhage in de Zwetpolder. Zoeterwoude echter trekt zich hier niets van aan en gaat gestaag voort met de plannenmakerij.

Fractievoorzitter Geertjan Wenneker: "De Zwetpolder heeft een heel hoge natuur-historische waarde, en er leven bedreigde vogelsoorten. Wij begrijpen dat Zoeterwoude zoekt naar uitbreidingsmogelijkheden, maar dat zal binnen de grenzen van de rode contouren (waar gebouwd mag worden) moeten gebeuren. De Zwetpolder moet groen blijven!"

Lees de beantwoording van de Statenvragen: klik hier