Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

RijnGouweLijn-West

D66 zond onderstaande brief in, die gepubliceerd werd in o.a. het Witte Weekblad.

Den Haag, 12 juni 2009

Woensdag was de RijnGouweLijn onderwerp van gesprek in de Provinciale Statencommissie “Mobiliteit,Kennis en Economie”. D66 is, naast de SP en de PvdD, de enige partij die zich nog durft te verzetten tegen de komst van de RijnGouweLijn West: het deel dat Leiden zou moeten gaan verbinden met Katwijk en
Noordwijk.
Graag zetten wij namens D66 Zuid-Holland onze bezwaren uiteen in deze brief. De reden dat wij dat met een ingezonden brief doen, naast de daartoe geijkte politieke gremia, is omdat de discussie door de coalitiepartijen en GroenLinks in Zuid-Holland al bij voorbaat was afgesloten door te stellen dat zij in ieder geval –zouden instemmen met de aanleg van de RijnGouweLijn door Katwijk en Noordwijk. D66 hecht echter wèl veel waarde aan het democratische debat, zowel in de gemeenteraden als in Provinciale Staten.

Want waar het ook alweer over volgens ons?
Onze bezwaren zijn gebaseerd op een aantal zaken. Ten eerste: uit meerdere onderzoeken blijkt dat de RGL vele malen duurder is geworden dan in het begin aan een ieder is voorgeschoteld, dat aanzienlijk minder reizigers er gebruik van zullen maken dan voorgeschoteld, en dat de reistijdswinst –zeker voor Noordwijk– een stuk minder lijkt te zijn dan bij de start voorgeschoteld. Wij zijn van mening dat dit wezenlijke wijzigingen zijn, waarmee elke politieke partij zich zou moeten durven afvragen: is dit nog wel wat we ooit wilden, namelijk beter openbaar vervoer. D66 Zuid-Holland heeft die durf getoond.
Wij staan onverminderd voor een goed netwerk van openbaar vervoer in de regio Holland-Rijnland. Daarbij moet er een pragmatische afweging zijn: waar wil de reiziger heen en hoe kan dat het meest efficiënt? De vraag die in de huidige situatie aan de orde is, lijkt te zijn: Ok, we hebben een RGL en waar laten we die naartoe lopen? Dit is de omgekeerde redenering.
Wij vinden dat de provincie verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat mensen vanuit en naar Noordwijk en Katwijk kunnen komen, snel en comfortabel. Het provinciebestuur wil in hoogwaardig openbaar vervoer investeren, maar kiest nu voor een RijnGouweLijn die niet sneller en beter is dan een hoogwaardige busverbinding – maar wel veel duurder.

Daarnaast is het financiele plaatje nog niet rond. Het Rijk is gevraagd om een bijdrage van 80 a 90 miljoen euro. De kans is reëel dat Minister Eurlings besluit geen bijdrage te doen in het project. Dan komt de RGLWest er alsnog niet, maar is er ook geen verbetering van het openbaar vervoer in de regio. Een ‘lose-lose’-situatie dus. Wat ons verbaasd is de stellingname van de coalitiepartijen en GroenLinks. Zij zeggen te staan voor het regionaal belang, maar zijn daarbij doof voor de gemeentebesturen van Katwijk en Noordwijk die de lijn liever niet het dorp in zien komen.
De RijnGouweLijn lijkt een doel op zich te zijn geworden van de coalitiepartijen en GroenLinks, in plaats van een middel om beter openbaar vervoer voor de regio Holland-Rijnland te bereiken. Tekenend is de verklaring van de fractievoorzitters van de coalitiepartijen en GroenLinks, vorige week. Zij willen de RGL West hoe dan ook volgens hun eigen tracéplan aanleggen. Op betuttelende wijze verklaarden zij: “Deze reacties zijn begrijpelijk en heel menselijk. Alles wat een drastische verandering ondergaat roept immers vaak veel weerstand op”. Met andere woorden: wij weten wel wat goed is voor de burgers in de regio; gemeenteraden bemoei u maar niet met ons provinciale project.

Wij willen een goede afweging, en een helder debat over de RGL West. D66 kiest ervoor te luisteren naar die mensen die voordeel, of juist last gaan ondervinden van de RGL. Wanneer wij de financiële risico’s en de steeds verder teruglopende vervoersprognoses op een rij zetten, kunnen wij niet anders dan ons hardnekkig blijven verzetten tegen de komst van de RGL-West. D66 wil investeren in hoogwaardig openbaar vervoer. En daarom juist niet in de RijnGouweLijn tussen Leiden en Katwijk/Noordwijk zoals die is voorgesteld door Gedeputeerde Staten.

Geertjan Wenneker, fractievoorzitter D66 Zuid-Holland
Arjen Raap, fractievertegenwoordiger D66 Zuid-Holland