Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Reactie D66 Zuid-Holland op rapport Raad voor de Financiële Verhoudingen

Op verzoek van de regering heeft de Raad voor de Financiële Verhoudingen, een adviesraad van de regering en het parlement, een advies uitgebracht over de omvang en de verdeling van het provinciefonds, in relatie tot het provinciale takenpakket. De inkomsten van de provincies zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Het uitgavenniveau van de provincies is als gevolg daarvan ook toegenomen. De Raad constateert dat de financiële verhoudingen tussen Rijk en provincies vervuild en verrommeld zijn geraakt door allerlei alternatieve financieringsconstructies. De raad beveelt aan om weer te komen tot een heldere taakverdeling met bijbehorende financiële verantwoordelijkheid.

D66 Zuid-Holland kan zich goed vinden in de hoofdlijnen van het rapport (de volledige reactie van D66 is hieronder te downloaden). Met name het definiëren van een scherpere afbakening van de taken van Rijk en provincie kan volgens fractievoorzitter Geertjan Wenneker leiden tot een betere focus. Dit komt de reputatie en het bestaansrecht van de provincie ten goede. Het Rijk zal wel behoedzaam moeten zijn bij het doorvoeren van de door de Raad voorgestelde wijzigingen. Door nu op korte termijn de inkomsten van de provincie te beperken, kunnen lange-termijn investeringsplannen in gevaar komen, waardoor mogelijk ook reeds aangegane verplichtingen in gevaar komen. De Staten van Zuid-Holland hebben de Kamer en het kabinet een oproep gedaan om versneld het advies van de Raad uit te voeren. “Onder het motto ‘beul, maak het kort’ is het verstandig zo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan het advies”, aldus Wenneker.

Analyse en reactie van D66 Zuid-Holland op rapport Raad voor de Financiële Verhoudingen: klik hier