Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Provincie Zuid-Holland gaat deelnemen aan overleg over vliegroutes Schiphol

De provinciale staten van Zuid-Holland hebben unaniem een motie aangenomen waarin zij het provinciebestuur opdragen om deel te nemen aan het overleg over de verlegging van de vliegroutes van en naar Schiphol. Dankzij de door D66 en de VVD ingediende motie zal de provincie beter in staat zijn om zich hard te maken voor de belangen van de vele inwoners die dagelijks last hebben van geluidshinder.

De toename van het luchtverkeer van Schiphol veroorzaakt al geruime tijd veel overlast voor de bewoners van de Duin- en Bollenstreek, maar ook voor inwoners van Leiden en Alphen aan de Rijn. In de afgelopen jaren werden diverse overlegstructuren opgezet waarbinnen betrokken partijen overleggen over de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven. Het college van Zuid-Holland moet nu gaan deelnemen aan twee van deze overlegorganen, de Alderstafel en de Taskforce Routes.

Tot nu toe was het provinciebestuur geen directe partij bij het overleg en kreeg men afspraken vaak niet of achteraf te horen. D66 heeft deze problematiek ook in het verleden al regelmatig aan de orde gesteld en gaf het onderwerp nu nieuwe urgentie door initatief te nemen voor een motie. In de Alderstafel en de Taskforce Routes werden de belangen van de provincie Zuid-Holland tot nu toe vertegenwoordigd door de Noord-Hollandse gedeputeerde Hooijmaijers. Volgens D66-Statenlid Wenneker is dit onmogelijk omdat Noord-en Zuid-Hollandse belangen nu eenmaal van elkaar verschillen.

Directe aanleiding voor de motie van D66 was een eind 2008 uitgebracht advies van de Alderstafel. Dit advies kan ertoe leiden dat enkele vliegroutes verlegd worden naar het Zuid-Hollandse luchtruim. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat er fors meer geluidsoverlast ontstaat voor de inwoners van de Bollenstreek, zonder dat Zuid-Holland daar direct over meepraat. “Een onacceptabele situatie”, aldus Wenneker.

Volgens D66 is het economisch belang van Schiphol voor Zuid-Holland groot en moet er ook ruimte zijn om binnen heldere en goede afspraken te kijken naar groeimogelijkheden voor de luchthaven. Naast deze baten heeft de provincie echter ook te maken met de lasten van Schiphol en daarom is Wenneker verheugd dat het provinciebestuur nu eindelijk actie moet ondernemen. “Dit is een duidelijk signaal aan de bewoners die overlast hebben dat hun belangen serieus worden genomen”, aldus de D66-er.

Klik hier om bovenstaand bericht als persbericht te downloaden.
Klik hier om de unaniem aangenomen motie van D66 en de VVD te downloaden.