Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Provincie houdt vast aan standpunt Lammebrug

De provincie Zuid-Holland blijft erbij dat zij de Raad van State (RvS) niet onjuist heeft geïnformeerd over de draagkracht van de Lammebrug bij Leiden, in een zaak over het wel of niet kunnen aanleggen van een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder.

In antwoord op vragen van D66 en de SP stellen Gedeputeerde Staten (GS) dat er niets mis is met de zonder onderzoek aan de RvS gegeven verzekering dat de brug sterk genoeg is voor een extra rijstrook aan de zuidkant, terwijl zij beschikte over een onderzoek waaruit blijkt dat de brug te zwak is voor zo'n rijbaan aan de noordkant.

De kwestie is de basis van een herzieningsverzoek dat de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) bij de RvS deed, in de hoop dat eerdere goedkeuring voor een bedrijventerrein kan worden teruggedraaid.

Uit: www.leidschdagblad.nl, Gepubliceerd op 24 juni 2009

Lees hier de beantwoording van de Statenvragen: klik hier