Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Open brief aan GS: maak bijeenkomst Rijnlandroute openbaar

De provinciale fracties van SP, D66 en GroenLinks willen geen besloten presentatie over de varianten voor de Rijnlandroute. In een open brief roepen zij het provinciebestuur op om geen presentatie achter gesloten deuren te houden:

Open brief

"
Aan het college van Gedeputeerde Staten,

Zoals alle statenleden hebben wij een uitnodiging gehad voor een presentatie van de uitkomst van het IBHR-onderzoek van de Rijnlandroute. Nadat wij ons daarvoor hadden opgegeven, bleek ons dat er die dag in totaal vier bijeenkomsten zijn: een voor de wethouders, een voor de pers, een voor raadsleden en statenleden, en een voor een selectief gezelschap (enkele leden van de ideeëngroep). Wij hebben daar om drie redenen moeite mee. Ten eerste is de kans erg groot dat er bij die vier bijeenkomsten verschillende informatie wordt gepresenteerd. De perikelen rond de presentaties in september versterken dat vermoeden. Ten tweede vinden wij het vreemd dat de bijeenkomsten besloten zijn. Ook na navraag is ons niet helder geworden waarom het een besloten karakter kent. In alle rust volksvertegenwoordigers informeren, kan ons inziens ook in alle openbaarheid. Tenslotte: de mensen die langs het tracé wonen, zijn niet welkom.

Wij vinden dat de provincie zoveel mogelijk transparantie moet nastreven. Juist in een proces als deze waarbij veel maatschappelijke groepen actief betrokken zijn, is openheid van zaken de enige mogelijkheid. Ook vinden wij het erg belangrijk dat iedereen dezelfde informatie krijgt. Daarom verzoeken wij GS om de opzet van de presentatie te veranderen. Wij willen één presentatie voor alle betrokkenen, toegankelijk voor iedereen die interesse heeft. Dan kan alle informatie worden gedeeld met wethouders, statenleden, raadsleden en betrokkenen, zonder de schijn van achterkamertjespolitiek te wekken. Graag ontvangen wij per omgaande een reactie op ons voorstel.

Erik Maassen (SP)

Geertjan Wenneker (D66)

Alfred Blokhuizen (GroenLinks)
"

Lees het nieuwsbericht van RTV West: klik hier
Lees het nieuwsbericht van Leidsch Dagblad: klik hier