Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Onduidelijkheid over Lammebrug blijft

De provincie heeft de verwarring over de Lammebrug bij Leiden niet weg kunnen nemen. De statenfracties van SP en D66 hadden een interpellatiedebat aangevraagd naar aanleiding van de berichtgeving afgelopen weken. Hieruit ontstond het beeld dat de provincie had kunnen weten dat de Lammebrug niet geschikt was voor vier rijstroken, maar tegelijkertijd tegen de Raad van State volhield dat dit wel kon. Hoewel Gedeputeerde Van Dijk uit alle macht probeerde dit beeld weg te nemen, is er volgens SP en D66 nog veel onduidelijkheid over de zaak.

“In de behandeling van de Raad van State heeft de provincie steeds betoogd dat de Rijnlandroute niet in de overweging meegenomen mocht worden. Alleen de Europaweg met de Lammebrug kon toen gelden als ontsluiting van de Oostvlietpolder,” aldus statenlid Geertjan Wenneker (D66). “Nu noemt Van Dijk de Rijnlandroute de belangrijkste weg om de Oostvlietpolder te ontsluiten. Toch ontkent Van Dijk dat hij zijn standpunt heeft veranderd.”

Hoewel de verwarring over het standpunt van de provincie niet is weggenomen, zijn SP en D66 niet geheel ontevreden over de uitkomsten van het debat. Statenlid Erik Maassen (SP): “In ieder geval zijn nu, na onze vragen, alle stukken openbaar. Wij hopen dat de Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder (VVO) nu de mogelijkheid heeft om de zaak te heropenen bij de Raad van State.”