Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Gemeenteraad Barendrecht stemt in met kritische zienswijze

De gemeenteraad van Barendrecht is op 23 maart 2009 unaniem akkoord gegaan met de kritische zienswijze van het college. Het is nu afwachten wat het oordeel van de MER-commissie is. Tijdens de raadsvergadering heeft de lokale D66 fractie een motie ingediend om het college een brief te laten sturen naar minister Cramer en de Shell. Het doel van de brief is om officieel te laten weten dat de gemeente Barendrecht van mening is dat de m.e.r.-procedure om juridische redenen gestopt moet worden. In de brief wordt tevens het ontbreken van draagvlak in Barendrecht aan de orde gesteld. De brief werd mede namens andere fracties ingediend en is eveneens unaniem aangenomen.

Ook D66 Zuid-Holland vindt dat een locatie onder en dichtbij een dichtbevolkt gebied niet voor de hand ligt voor CO2 opslag.

De brief en de motie zijn te bekijken via de website van D66 Barendrecht.