Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Gedeputeerde Manita Koop (CDA) afgetreden

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 22 april werd bekend dat gedeputeerde Manita Koop met onmiddelijke ingang is afgetreden. Koop, namens het CDA lid van van het college van Gedeputeerde Staten, kon niet langer rekenen op de steun van haar eigen CDA-fractie.
Zij had de belangrijke portefeuille ruimtelijke ordening, waarin de provinciale structuurvisie wordt vormgegeven. De provinciale structuurvisie is deze Statenperiode een van de grootste dossiers, waarin de provincie aangeeft war haar visie is op de ruimtelijke ordening in Zuid-Holland.

CDA-fractievoorzitter Hans Demoed las een verklaring van mw. Koop voor aan Provinciale Staten;
,,Gaandeweg heb ik gemerkt dat de koers die ik voer op een aantal punten niet overeenkwam met de visie die mijn fractie voorstond. Als politiek verantwoordelijke heb ik daaruit de conclusie getrokken dat het niet verstandig is dat ik mij verder met dit zo belangrijke dossier bemoei,'' zo schrijft zij in haar brief.

D66-Statenlid Wenneker sprak namens D66 zijn waardering uit voor de inzet die Manita Koop heeft gepleegd en wenstte haar veel succes en sterkte in de komende tijd.

Kritiek was er van Wenneker op de CDA-fractie, die weigerde aan te geven op welke inhoudelijke punten zij van inzicht verschilde met de eigen gedeputeerde. Wenneker: "In een democratisch orgaan moeten de Staten met elkaar op basis van inhoud met elkaar debatteren. Het is jammer dat het CDA dit niet aandurft".

Daarnaast vroeg Wenneker zich af of de het verschil van inzicht ook voor de overige leden van het college van Gedeputeerde Staten, aanleiding was om hun visie op ruimtelijke ordening (en de structuurvisie) te wijzigen. Namens het college reageerde gedeputeerde Van Dijk dat de visie op het proces en de inhoud van de structuurvisie in een later stadium aan Provinciale Staten kan worden besproken. Dit is, aldus Van Dijk, de visie van het college. Wie Manita Koop opvolgt als gedeputeerde is nog niet bekend.