Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Deze keer openheid over de Rijnlandroute!

D66 nodigt allen die zich bij de Rijnlandroute-besluitvorming betrokken voelen uit voor de sessie die donderdag 15 oktober voor ons als volksvertegenwoordigers wordt georganiseerd. D66 wil voorkomen dat wethouders, volksvertegenwoordigers en betrokken burgers dan andermaal drie verschillende verhalen te horen krijgen. Worden er mensen geweigerd, dan zal D66 de bijeenkomst boycotten.
De klucht over de informatievoorziening van de Rijnlandroute dreigt komende donderdag, 15 oktober, een vervolg te krijgen. De raads- en Statenleden zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst in het Holiday Inn-hotel in Leiden, die om 17.30 begint. Een select gezelschap mag die dag pas om 20.00 uur aanschuiven. Met de voorgeschiedenis van drie verschillende presentaties in het achterhoofd vindt D66 het onbegrijpelijk dat er op deze manier nogmaals de kans bestaat op zo'n klucht. Dat willen wij voorkomen. De wethouders en overigens ook de pers (!) schijnen al eerder deze dag geïnformeerd te worden. Wat wethouders en ook de pers te horen krijgen kunnen wij niet altijd beïnvloeden, maar wij vertikken het als volksvertegenwoordigers om weer een ander verhaal te horen te krijgen dan dat de betrokken burgers krijgen.

D66 nodigt daarom bij deze alle betrokken burgers uit om al 17.30 uur naar Holiday Inn te komen, en dezelfde presentatie aan te horen die wij als volksvertegenwoordigers krijgen. Nu vorige maand gebleken is dat raadsleden meer te horen krijgen dan burgers, is ons ook gebleken van belangstelling om te filmen wat projectleider Michel Hoppenbrouwers deze keer gaat zeggen. Als aan mensen die de sessie op film vast willen leggen, of aan betrokken burgers, toegang tot de bijeenkomst van 17.30 uur zou worden geweigerd, zullen ook de (duo-)raads- en Statenleden van D66 weigeren aan deze bijeenkomst deel te nemen.

D66-Statenlid Geertjan Wenneker zegt: "je zou toch mogen hopen dat de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland geleerd hebben van het echec van vorige maand, toen er drie verschillende presentaties in omloop bleken te zijn." D66 wijst erop dat gedeputeerde Van Dijk juist altijd de betrokkenheid van de zogeheten ideeëngroep Rijnlandroute zo belangrijk zegt te vinden.

De D66-vertegenwoordiger van de raad van Leiden, Peter Bootsma en de ONS-vertegenwoordiger van Voorschoten, Peter Jongste, steunen Wenneker daarin voluit. Zij zullen samen zien of eenieder om 17.30 uur tot de bijeenkomst wordt toegelaten, zoals D66 en ONS willen.