Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Dankzij D66 presentatie Rijnlandroute toch openbaar

Een woordvoerder van de provincie laat in het Leidsch Dagblad van 13 oktober zelfs weten dat het nooit de bedoeling is geweest om anderen dan Staten- en raadsleden te weren van de bijeenkomst. Yeah, right… Een aantal betrokkennen had wel een uitnodiging gekregen voor een bijeenkomst aansluitend hieraan, vanaf acht uur. Maar daarmee was die bijeenkomst nog steeds niet openbaar, en er zijn wel eens verschillende presentaties voor een verschillend publiek gegeven. D66 is blij dat volksvertegenwoordigers en betrokkenen op deze manier zeker weten dat zij dezelfde presentatie te zien krijgen. Voor dit soort zaken is onze partij nou ooit opgericht!
Het provinciebestuur heeft nu alsnog toegezegd dat de presentatie over de Rijnlandroute toch openbaar is, zo blijkt uit het Leidsch Dagblad van 13 oktober. De fracties van SP, D66 en Groenlinks hadden hier in een open brief om gevraagd. “We zijn tevreden dat iedereen naar binnen mag” aldus SP-statenlid Erik Maassen: “Onze belangrijkste eis is ingewilligd” .
"Bij nader inzien blijkt het provinciebestuur -net als wij- de openbaarheid van de bijeenkomst van belangrijk te vinden. Daar hadden ze alleen wèl de oppositie voor nodig om aan herinnerd te worden", stelt Geertjan Wenneker (D66).

De statenleden zijn minder enthousiast over de manier waarop de provincie dit nieuws naar buiten brengt. “De provincie doet in het Leidsch Dagblad net alsof dit altijd de bedoeling was”, vertelt Maassen, “maar dat is pertinent onjuist.” Wenneker: “Ik heb, net als verschillende andere raadsleden en statenleden, per mail gevraagd of de bijeenkomst openbaar was, en daar is steeds ontkennend op geantwoord. Er staat zwart op wit: een besloten bijeenkomst voor raads- en statenleden”.

Maassen heeft diezelfde informatie ook opgetekend uit de mond van projectleider Hoppenbrouwer: “Voor een volle zaal in de Gouden Leeuw in Voorschoten heeft de projectleider desgevraagd gezegd dat de presentatie alleen voor genodigden was. Het is erg kinderachtig dat de provincie dit nu probeert te ontkennen.” De statenleden hebben nog geen officieel antwoord ontvangen op hun open brief.

Eerder deze week riepen D66 en ONS Voorschoten alle geïnteresseerden op om naar de presentatie te komen. “Die uitnodiging staat nog steeds,” aldus Wenneker. “Nu de deur voor iedereen geopend blijkt roepen we alle mensen die getroffen lijken te worden door de aanleg van de Rijnlandroute op om hun kritische vragen te stellen.”