Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

D66 Zuid-Holland wil snellere doorstroom jeugdzorg

De effectiviteit van behandelingen in de jeugdzorg moet transparanter worden, zodat de doorstroom wordt versneld. Dat is de conclusie die D66 Statenlid Geertjan Wenneker trekt uit het eerste advies van de nieuwe Commissie Financiering Jeugdzorg (CFJ), ingesteld door het ministerie voor Jeugd en Gezin. De fractievoorzitter van D66 Zuid-Holland steunt de uitkomsten van het rapport. Daarom stelde hij samen met de CU-SGP-fractie schriftelijke vragen aan het Zuid-Hollandse provinciebestuur over hoe zij gebruik denken te gaan maken van de in het rapport gegeven adviezen.

Wenneker ziet het advies van de CFJ als een mogelijkheid om jongeren betere zorg te bieden en de wachtlijsten in de jeugdzorg te beperken. Het advies bevat onder andere aanbevelingen voor de verbetering van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de verleende jeugdzorg. Verbeteringen in de jeugdzorg zijn hard nodig, want er waren de afgelopen jaren onacceptabel lange wachtlijsten voor jongeren die hulp nodig hadden.

Ondanks dat de wachtlijsten op nationaal niveau enigszins zijn afgenomen, is het volgens het D66 statenlid van belang om de stand van zaken in Zuid-Holland goed in de gaten te houden. Wenneker, die begin dit jaar ook al opriep tot maatregelen ter voorkoming van seksueel misbruik in de jeugdzorg, wil dat de inkoop van jeugdzorg gekoppeld wordt aan prestaties ten aanzien van doelmatigheid en doeltreffendheid.

Link
Schriftelijke vragen D66/CU-SGP over het eerste Advies van de Commissie Financiering Jeugdzorg