Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

D66: Zuid-Holland moet hernieuwde Randstadambitie tonen

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 1 juli 2009 heeft D66 zich hard gemaakt voor meer ambitie van het provinciebestuur om randstedelijke problemen op te lossen in Randstadverband. Het college van PvdA, CDA, VVD en CU-SGP had die ambitie niet en wilde zich terugtrekken binnen de provinciegrenzen.

D66 is steeds kritisch geweest over het project “Randstad Urgent”, waarvan ook Gedeputeerde Staten nu inzien dat het niet de beoogde resultaten kan opleveren. Echter, nu dat vastloopt lijkt er weinig initiatief vanuit Gedeputeerde Staten te zijn om gezamenlijk de grote problemen op te lossen, en vervalt de provincie in een regionale aanpak (Zuidvleugel).

Fractievoorzitter Geertjan Wenneker van D66 hekelt het gebrek aan ambitie bij dit college: “Juist nu ook op Rijksniveau weer nagedacht wordt over de ideale inrichting van het middenbestuur, is het belangrijk dat de provincies laten zien zelf effectief te zijn in het oplossen van problemen. Het gaat met name om ruimtelijke en infrastructurele vraagstukken die alleen maar effectief kunnen worden opgelost in Randstadverband”.

D66 diende een motie in die het provinciebestuur oproept om met een visie te komen hoe over de provinciegrenzen heen Randstedelijke problemen kunnen worden aangepakt. De motie is unaniem aangenomen.

Ook stelde D66, bij monde van Wenneker, dat er te veel achterstand wordt opgelopen in de realisatie van nieuwe natuur. Doelen die in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gesteld zijn, zijn al verschillende malen uitgesteld. “Dit provinciebestuur beweert dan wel een echt ‘doe-college’ te vormen, maar in de praktijk worden de mooie beloftes stuk voor stuk uitgesteld”, aldus Wenneker.