Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

D66 Zuid-Holland: doorzettingsmacht provincie RijnGouweLijn beschadigt bestuurlijke verhoudingen

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland beschadigen de bestuurlijke verhoudingen onnodig met haar besluit om desnoods te kiezen voor doorzettingsmacht om de RijnGouweLijn te realiseren. Dat constateert D66 fractievoorzitter Geertjan Wenneker naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde Staten dat zij de lightrail, desnoods met doorzettingsmacht, willen doortrekken naar en door Katwijk en Noordwijk.

Het D66-Statenlid vindt de dreiging van het provinciebestuur met doorzettingsmacht in deze fase van besluitvorming veel te vroeg. Doorzettingsmacht is een juridisch middel waarmee de provincie gemeenten buitenspel kan zetten. Hij vindt het geen wonder dat burgers zich gepasseerd voelen. Wenneker: “Hoe kan het ook anders, met een provinciebestuur dat bij voorbaat al aangeeft dat zij toch hun eigen zin te zullen doordrukken?”.

In Katwijk en Noordwijk hebben de gemeenteraden aangegeven dat zij de lightrail niet willen op de door het college voorgestelde wijze. Ook reizigersorganisatie Rover zei onlangs dat de RGL doortrekken naar Noordwijk geen nut heeft. Toch wil het college van Zuid-Holland haar plannen voor het prestige project doorzetten. De regio wordt hiervan de dupe, vindt Wenneker, die wil dat het college beter kijkt naar de hoge kosten, grote financiële risico’s en de lage reizigersaantallen.

Volgens Wenneker is een betere vorm van openbaar vervoer mogelijk voor veel minder geld.
De D66-Statenfractie ziet meer heil in goedkopere vormen van hoogwaardig openbaar vervoer zoals de Zuidtangent in Noord-Holland. Deze zijn goedkoper, kunnen rijden op biogas of waterstof, bieden comfort aan reizigers en de tracés kunnen zonodig veel makkelijker aangepast worden. “Alleen al de jarenlange discussie en onzekerheden over het te volgen tracé bewijzen het nut van een oplossing waarbij de tracés flexibel zijn”, aldus Wenneker.