Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

D66 wil opheldering over vierde rijstrook Lammebrug

De Zuid-Hollandse D66 fractie heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd over de gang van zaken rondom de wijziging van het streekplan voor de Leidse Oostvlietpolder. Voor de ontsluiting van het bedrijventerrein zijn vier rijstroken over de Lammebrug bij Leiden nodig. De provincie heeft in de rechtszaak bij de Raad van State over de streekplanwijziging verzekerd dat de constructie onder de gehele brug stevig genoeg is voor een vierde rijstrook. Nu blijkt uit een intern memo van de provincie uit 2005 dat de brug compleet verbouwd moet worden om de noodzakelijke vierde rijstrook te realiseren.

D66 fractievoorzitter Geertjan Wenneker eist nu een verklaring van het provinciebestuur. In samenwerking met de Leidse D66 fractie probeert hij al geruime tijd om de betrokken bestuurders meer aandacht te laten besteden aan mogelijke alternatieven. “De vierde rijstrook was een cruciale voorwaarde van het plan. De provincie heeft gesteld dat de aanleg ervan geen probleem vormde, dan is het natuurlijk onvoorstelbaar dat er nu een provinciaal memo blijkt te zijn waaruit blijkt dat de brug juist fundamenteel verbouwd moet worden”, aldus Wenneker. De D66 fractie vind dat de provincie door het achterhouden van informatie de transparantie van de besluitvorming in gevaar heeft gebracht. Naast een verantwoording over de gang van zaken vraagt de fractie het college ook om meer duidelijkheid over de daadwerkelijke kosten van het realiseren van de 4e rijbaan.

*UPDATE*
Het College van Gedeputeerde Staten heeft inmiddels antwoord gegeven op de vragen van D66. Aangezien het antwoord zeer onbevredigend is, heeft de fractie van D66 samen met de SP om een interpellatiedebat verzocht tijdens de statenvergadering van aanstaande woensdag. Zie ook de nieuwe documenten onderaan dit artikel.

Relevante documenten
Schriftelijke vragen van D66 aan gedeputeerde staten Zuid-Holland, 12-1-2009
Interne notitie provincie inzake Lammebrug, 22-4-2005
“Leugens in zaak Oostvlietpolder”, Leidsch Dagblad 10-2-2009 

*UPDATE*
Beantwoording schriftelijke vragen van D66
"Provincie: Lammebrugtoets van ambtenaar telt niet", Leidsch Dagblad 18-2-2009
"Provinciaal spoeddebat over brugleugen Oostvlietpolderzaak", Leidsch Dagblad 19-2-2009
Website Vrienden van de Oostvlietpolder