Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

D66 stelt vragen over bouwen in Groene Hart

Samen met de Partij voor de Dieren stelde D66 fractievoorzitter Geertjan Wenneker het provinciale bestuur vragen over de bouwplannen in de Zwetpolder (gemeente Zoeterwoude).

Het Groene Hart is een nationaal landschap, waarvan de Zwetpolder, gemeente Zoeterwoude, deel uitmaakt. De bescherming van het Groene Hart wordt door de provincie aangemerkt als zijnde van provinciaal belang. De gemeente Zoeterwoude wil diverse verstedelijkingsplannen doorvoeren in de Zwetpolder, die mogelijk in strijd zijn met het bestemmingsplan en andere wettelijke regels. Ook worden er momenteel infrastructurele voorzieningen uitgevoerd in het betreffende gebied. Dit betreft de aanleg van een parkeerplaats en toegangsweg in de Zwetpolder. De schaarse doorzichten aldaar, zoals tussen Swetterhage en boerderij Rustdam, zijn zeer waardevol voor behoud van de landschappelijke hoofdstructuur.