Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

D66 stelt schriftelijke vragen over onjuiste informatie Lammebrug

D66 stelt schriftelijke vragen over onjuiste informatie Lammebrug D66 en SP in Provinciale Staten vragen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om opheldering over onjuiste informatie over de Lammebrug in Leiden. De Provincie Zuid-Holland heeft beweerd voor de Raad van State dat deze verbreed kan worden, maar nu blijkt dat de Provincie de Raad van State niet juist heeft geïnformeerd.

Dat de brug gemakkelijk verbreed zou kunnen worden was een belangrijk argument voor Zuid-Holland, omdat goede ontsluiting van een nieuw bedrijventerrein in de Oostvlietpolder een voorwaarde was. Nu heeft de Provincie Zuid-Holland bij de Raad van State aangegeven dat zij hen destijds onvolledig heeft geïnformeerd.

D66-Statenlid Geertjan Wenneker vindt de gang van zaken onbegrijpelijk: “In februari vond een interpellatiedebat plaats, op verzoek van D66 en SP, waarbij door Gedeputeerde Staten beweerd werd dat het mogelijk is de brug te verbreden. Nu blijkt dat het technisch gezien onmogelijk is. Voorwaarde voor de komst van de Oostvlietpolder was en is goede bereikbaarheid. Wij willen de onderste steen boven water krijgen: heeft het provinciebestuur bewust de Raad van State onvolledig geinformeerd om draagvlak voor het bedrijventerrein te creëren? Dat zou een zeer kwalijke zaak zijn en wij vinden dat onzorgvuldig en ontransparant bestuur”.