Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

D66: provincie moet geen angst hebben voor burgerparticipatie

Op initiatief van de D66-statenfractie gaat het provinciebestuur starten met enkele proeven met burgerparticipatie. Dit is de uitkomst van een discussie in de Statencommissie bestuur en middelen.

Dat betekent dat er nu meer ruimte zou moeten komen voor interactiviteit bij de totstandkoming van provinciaal beleid. Tot nog toe werd burgerparticipatie op ad hoc basis toegepast.

D66 vindt participatie van burgers belangrijk, omdat de -steeds mondigere – bevolking van Nederland heel goed in staat is mee te denken wat goed is voor de regio en hen zelf.
“De provincie moet een andere houding innemen tegenover kritische, meedenkende inwoners”, aldus Geertjan Wenneker, fractievoorzitter van D66 in de provinciale staten.

Daarnaast vindt Wenneker dat burgerparticipatie te vaak wordt gezien als ‘georganiseerd verzet’, terwijl het grote voordelen met zich mee kan brengen wegens het creëren van draagvlak voor provinciaal beleid en tot minder bezwaren leidt.

“Wij hebben het initiatief genomen om een verandering in de werkwijze van de provincie te krijgen, want draagvlak is essentieel. Transparantie en slagvaardigheid zijn daarbij belangrijke voorwaarden voor een goed functionerend bestuur.
Nog maar al te vaak bepaalt het provinciebestuur wat goed is voor de inwoners van Zuid-Holland, terwijl die houding uit een tijd stamt die wij al decennia voorbij zijn”, aldus Wenneker.

Het college van Zuid-Holland gaat nu een beleid ontwikkelen voor interactief werken waar burgerparticipatie deel van uitmaakt.

Voor het bericht hierover van RTV West, klik hier.