Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

CO2 opslag Barendrecht

Al enige tijd is er het nodige aan de hand over mogelijke CO2 opslag bij Barendrecht. D66 Zuid-Holland vindt dat een locatie onder en dichtbij een dichtbevolkt gebied niet voor de hand voor CO2 opslag.

D66-Statenlid Wenneker: "Opslag in de Noordzee zou onze voorkeur hebben. Wanneer er onverhoeds iets misgaat, komt de CO2 niet terecht in een woonwijk. Eerst moeten alle opslagmogelijkheden zorgvuldig worden afgewogen, voor dat het besluit kan vallen. Naar onze mening is die afweging nu nog niet te maken. Een voordeel van opslag op zee is dat de ruimten daar ook doorgaans veel groter zijn, in plaats van de relatief kleine opslagmogelijkheden op land."

Het gevoel bij de burgers is dat „de beslissing al gevallen is”. Shell kreeg eind november 2008 een subsidie van dertig miljoen euro van minister Cramer (Milieu, PvdA) voor „mogelijke ondergrondse opslag van koolstofdioxide”.
Shell heeft op 5 december een milieu-effectrapportage ingediend om aan te tonen dat het project, waarbij koolstofdioxide opgeslagen moet worden in twee lege gasvelden onder een woonwijk in de gemeente Barendrecht, veilig is en binnen de overheidsnormen kan worden uitgevoerd.
Bij deze rapportage zijn de nodige vraagtekens te stellen. Zo blijkt uit het onderzoek niet wat de geologische effecten zijn van CO2 opslag. Dit onderzoek is echter wel gedaan, maar Shell weigert het openbaar te maken. Dit wekt de indruk dat de uitkomsten de bedoelingen van Shell in de weg zitten.
Voor D66 Zuid-Holland is hiermee dus het veiligheidsaspect, een zeer belangrijk punt, een punt waar nog geen duidelijkheid over is

Vanwege deze en meerdere vragen zal de Provinciale Statencommissie Groen, Water en Milieu het onderwerp op 11 maart bespreken.

Zie voor meer informatie ook de website van D66 Barendrecht: klik hier.