Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Algemene Regiovergadering & workshop verkiezingsprogramma

De ARV zal op donderdagavond 28 mei plaats vinden. Op de agenda staan het vaststellen van de begroting en een inhoudelijke discussie met onze fractievoorzitter in de Provinciale Staten, Geertjan Wenneker.

Voorafgaand aan de ARV zal Jan Remmert Fröling een workshop geven over het schrijven van lokale verkiezingsprogramma’s. Jan Remmert is werkzaam bij het Kenniscentrum van D66 en houdt zich specifiek bezig met het begeleiden van de lokale afdelingen bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma. Op intranet en Plein66 kunt u al een handreiking vinden voor het schrijven van lokale programma’s. In het najaar zal er een (vervolg)workshop worden gegeven. De avond staat hiermee voor een groot gedeelte in het teken van de lokale afdeling. Wij hopen u dan ook in groten getale te mogen verwelkomen.

In de volgende nieuwsbrief volgen locatie en precieze invulling van de avond. Voor nu alvast het verzoek deze avond in uw agenda te reserveren.

Met vriendelijke groet,

Regiobestuur Zuid-Holland