Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 november 2009

D66 Zuid-Holland: Lage Rijksbijdrage voor RijnGouweLijn was te verwachten

Vandaag werden de Rijksbijdragen voor de Rijngouwelijn-West en de Rijnlandroute bekend gemaakt.

Het Rijk stelt voor de RijnGouweLijn-West naar Noordwijk en Katwijk een bedrag van 45 miljoen euro beschikbaar, en voor de Rijnlandroute 422 miljoen euro. Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat zei tijdens de jaarlijkse conferentie ‘Randstad Urgent’ de door de provincie gemaakte tracékeuze te ondersteunen. Zij voegde daar echter aan toe voorlopig geen noodzaak te zien voor vertramming van het westelijk deel van de RijnGouweLijn. De inzichten in de verwachte reizigersaantallen geven hiertoe geen aanleiding. Dit geringe bedrag is een forse tegenvaller voor de Zuid-Hollandse coalitie.

Het volledige persbericht leest u hier.