Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 november 2009

Bestuur zoekt commissieleden

De Europese verkiezingen staan voor de deur en de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 zijn in volle gang. Drukke tijden dus voor een snel groeiend D66.

Het regiobestuur Zuid-Holland zit ook niet stil en heeft zijn blik inmiddels gericht op de Statenverkiezingen van 2011. Het lijkt nog ver weg, maar twee jaar zijn zo voorbij! Tijdens de algemene regiovergadering die in het najaar van 2009 zal plaatsvinden, zullen twee commissies worden ingesteld die de verkiezingen zullen voorbereiden: de programmacommissie en de kiescommissie.

Programmacommissie

De programmacommissie zal in 2010 het verkiezingsprogramma gaan schrijven, waarmee D66 Zuid-Holland in maart 2011 naar de kiezer trekt. Volgens een eerste grove planning zal een eerste concept in de zomer van 2010 gereed zijn, waarna dit op een of meerdere bijeenkomsten met de leden kan worden besproken. Op de najaarsvergadering van 2010 zal het programma vervolgens definitief worden vastgesteld. De programmacommissie zal vanuit het bestuur worden begeleid door secretaris politiek Paul Breitbarth.

Heb jij ideeën voor Zuid-Holland die door D66 uitgedragen zouden moeten worden? Heb je een scherpe pen om een helder en bondig verkiezingsprogramma te schrijven? En heb je zin en tijd om je voor D66 Zuid-Holland in te zetten? Dan zijn we op zoek naar jou!

Aanmelden kan via e-mail bij de secretaris politiek op p.breitbarth@d66zuidholland.nl

Kiescommissie

Voor de kiescommissie is het bestuur op zoek naar D66'ers met oog voor detail en timing. De voorbereiding van de kandidatenlijst is aan vele formele eisen en deadlines gebonden, die stuk voor stuk in de gaten moeten worden gehouden. De kiescommissie zal naar verwachting rond de zomer van 2010 de kandidaatstelling voor de Zuid-Hollandse D66-lijst openen en zorgvuldig registreren wie zich kandidaat stellen. Alle kandidaatstellingsformulieren dienen zorgvuldig te worden beoordeeld aan de hand van een lijst met formele eisen. Nadat de leden de lijst hebben vastgesteld in de najaarsvergadering van 2010 – al dan niet op basis van het advies van een eventuele stemadviescommissie – is de kiescommissie ook verantwoordelijk voor de formele indiening van de lijst om D66-deelname aan de verkiezingen te verzekeren.

De kiescommissie fungeert volledig onafhankelijk van het regiobestuur. Aanmelden kan bij secretaris Rob Wolthuis via r.wolthuis@d66zuidholland.nl