Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 oktober 2009

D66 en VVD boeken succes: toezegging onderzoek naar inpassing Piet Gijzenbrug

Verzoeken van provinciale Statenfracties van VVD en D66 hebben geresulteerd in een eerste stap naar een breder onderzoek voor de vervanging van de Piet Gijzenbrug in Noordwijkerhout. Het leek erop dat de provincie in 2010 zou gaan starten met grootschalig onderhoud aan de Piet Gijzenbrug, zonder dat over andere opties was gesproken.

De Statenfracties VVD en D66 willen dat de verkeersproblematiek in breder verband wordt bekeken. De liberalen willen ook geen grote investeringen doen aan de brug, waarvan nu al duidelijk is dat deze slechts een tijdelijke oplossing bieden.

Provinciebestuurder Van Dijk zegde op verzoek van VVD en D66 toe zeer binnenkort contact op te nemen met Pro-rail. Dan zal gesproken worden over de mogelijkheden om op de langere termijn bijvoorbeeld het spoor te verleggen, opdat auto’s er onderdoor of bovenlangs kunnen rijden om de doorstroming te bevorderen.

Na gesprekken met Pro-rail zal blijken of een breder onderzoek gehouden moet worden om de capaciteit en veiligheid van en rond de Piet Gijzenbrug structureel te verbeteren. Deze toezegging is gisteravond gedaan door gedeputeerde Asje van Dijk (CDA).

Aanvankelijk wilde het College van Gedeputeerde Staten slechts reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de brug laten verrichten, in 2010. Nu heeft de gedeputeerde toegezegd dat in 2010 het voetpad wel wordt verlegd. Doorstroming van het autoverkeer wordt hierdoor bevorderd. Het totale onderhoud aan de N443 vertraagt hierdoor ook niet.

Het VVD-Statenlid Sanneke Nulkes merkt verheugd op: “Het is een prachtig resultaat dat we als liberale fracties de figuurlijke tunnelvisie van het College van slechts één-op-één vervanging van de brug hebben doorbroken. In een letterlijke tunnelvisie zijn we echter juist wel geïnteresseerd!”

“De N443 rond de Piet Gijzenbrug is nu echt een bottleneck die aangepakt moet worden, bijvoorbeeld door de aanleg van een tunnel. Bedrijven, forensen en de hele omliggende regio zullen ervan profiteren als dit knelpunt aangepakt en verwijderd kan worden, na een gedegen onderzoek waar de VVD en D66 zich voor inzetten”, aldus D66-er Wenneker.

De Statenfracties van VVD en D66 zullen de voortgang van de gesprekken tussen de provincie en Prorail actief volgen. Tevens blijven zij inzetten om ook de mogelijkheid van ondertunneling te onderzoeken. Dit laatste is een reële optie, ingebracht door de Statenfracties van VVD en D66. Zij wijzen erop dat de capaciteit en veiligheid van het traject N443 – tussen Teylingen en Noordwijkerhout – op die wijze aanzienlijk verbeterd kunnen worden.